Class Mage_GoogleBase_Adminhtml_Googlebase_TypesController

Description

GoogleBase Admin Item Types Controller

Located in /GoogleBase/controllers/Adminhtml/Googlebase/TypesController.php (line 35)

Mage_Core_Controller_Varien_Action
  |
  --Mage_Adminhtml_Controller_Action
   |
   --Mage_GoogleBase_Adminhtml_Googlebase_TypesController
Direct descendents
Class Description
Mage_GoogleBase_TypesController GoogleBase Admin Item Types Controller
Method Summary
void deleteAction ()
void editAction ()
void gridAction ()
void indexAction ()
void newAction ()
void postDispatch ()
void saveAction ()
void _getStore ()
void _initAction ()
void _initItemType ()
void _isAllowed ()
Variables
Methods
deleteAction (line 191)
 • access: public
void deleteAction ()
editAction (line 110)
 • access: public
void editAction ()
gridAction (line 86)

Grid for AJAX request

 • access: public
void gridAction ()
indexAction (line 71)
 • access: public
void indexAction ()
loadAttributesAction (line 207)
 • access: public
void loadAttributesAction ()
loadAttributeSetsAction (line 238)
 • access: protected
void loadAttributeSetsAction ()
loadItemTypesAction (line 224)
 • access: public
void loadItemTypesAction ()
newAction (line 93)
 • access: public
void newAction ()
postDispatch (line 40)

Dispatches controller_action_postdispatch_adminhtml Event (as not Adminhtml router)

 • access: public
void postDispatch ()

Redefinition of:
Mage_Core_Controller_Varien_Action::postDispatch()
Dispatches event after action
saveAction (line 146)
 • access: public
void saveAction ()
_getStore (line 252)
 • access: public
void _getStore ()
_initAction (line 62)
 • access: protected
void _initAction ()
_initItemType (line 49)
 • access: protected
void _initItemType ()
_isAllowed (line 261)
 • access: protected
void _isAllowed ()

Redefinition of:
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_isAllowed()

Inherited Methods

Inherited From Mage_Adminhtml_Controller_Action

Mage_Adminhtml_Controller_Action::deniedAction()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::getUrl()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::getUsedModuleName()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::loadLayout()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::norouteAction()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::preDispatch()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::setUsedModuleName()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_addBreadcrumb()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_addContent()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_addJs()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_addLeft()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_checkUrlSettings()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_forward()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_getHelper()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_getSession()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_isAllowed()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_redirect()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_redirectReferer()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_setActiveMenu()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::_validateSecretKey()
Mage_Adminhtml_Controller_Action::__()

Inherited From Mage_Core_Controller_Varien_Action

Mage_Core_Controller_Varien_Action::__construct()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::addActionLayoutHandles()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::dispatch()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::generateLayoutBlocks()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::generateLayoutXml()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getActionMethodName()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getFlag()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getFullActionName()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getLayout()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getRequest()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::getResponse()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::hasAction()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::initLayoutMessages()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::loadLayout()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::loadLayoutUpdates()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::noCookiesAction()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::norouteAction()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::postDispatch()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::preDispatch()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::renderLayout()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::setFlag()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_construct()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_filterDates()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_filterDateTime()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_forward()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_getRealModuleName()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_getRefererUrl()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_initLayoutMessages()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_isUrlInternal()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_prepareDownloadResponse()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_redirect()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_redirectError()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_redirectReferer()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_redirectSuccess()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_redirectUrl()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_renderTitles()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_rewrite()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_title()
Mage_Core_Controller_Varien_Action::_validateFormKey()
Class Constants

Documentation generated on Fri, 11 Feb 2011 17:15:21 +0200 by phpDocumentor 1.4.3